Wszystko o kruszywach

Czym jest piasek płukany?

Piasek, który chcemy bezpiecznie wykorzystywać w budownictwie, musi spełniać określone kryteria. Pod uwagę bierze się przede wszystkim zawartość krzemionki. Im jej więcej, tym korzystniej. Znaczenie ma także wielkość ziaren. Dąży się do tego, by nie przekraczały one średnicy 2 milimetrów. Aby uzyskać tak dokładne parametry, przesiewa się piasek przez specjalne sita. Jeżeli proces ten przeprowadzany jest na mokro, to mamy do czynienia z piaskiem płukanym. Jeśli przesiew następował na sucho, to piasek określa się mianem sucho sianego.

Piasek płukany stosuje się przy produkcji betonu i galanterii betonowej oraz przy uzyskiwaniu zapraw murarskich. Jest to jeden z podstawowych surowców budowlanych.