Wszystko o kruszywach

Czym jest piasek zasypowy?

Piasek – skała luźna i złożona z niezwiązanych ze sobą ziaren mineralnych – występuje w więcej niż jednym rodzaju. Często stosuje się jego podziały na różne typy w zależności od tego, jak się go wykorzystuje. W budownictwie zwraca się przede wszystkim uwagę na to, czy piasek nadaje się do murowania i produkcji betonu. Jeśli nie, mamy do czynienia z piaskiem zasypowym. Ten lepszy, wyższej jakości, nazywany jest natomiast piaskiem płukanym. Zdarza się, że z wyglądu są one bardzo podobne do siebie. Bywa też i tak, że piasek zasypowy jest dużo drobniejszy i wtedy mówi się o nim potocznie „mułek”.

Do czego stosuje się ten rodzaj kruszywa, skoro nie nadaje się on do murowania? Najczęściej wykorzystuje się go do prac polegających na wyrównywaniu terenu oraz obsypywaniu i zasypywaniu fundamentów. Dobrze spisuje się on także przy zabezpieczaniu kładzionych w wykopach rur i kabli.