Wszystko o kruszywach

Czym są kruszywa naturalne?

Kruszywa dzieli się na naturalne i sztuczne. Te pierwsze to sypkie materiały pochodzenia mineralnego. Kruszywa takie powstają poprzez rozdrobnienie na bardzo małe kawałki różnego rodzaju skał. Choć proces ten może być całkowicie naturalny – skały erodują przecież na skutek działania wiatru, wody i innych czynników – to na skalę przemysłową kruszywa uzyskiwane są również przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, występujące w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych. Powstałe w ten sposób materiały mogą być następnie uszlachetniane dzięki procesowi przesiewania i płukania. W ten sposób udaje się usunąć z kruszywa zanieczyszczenia pyliste, czyli ziarenka o wielkości do pół milimetra.

W naturze również znajdują się duże zasoby naturalnego kruszywa. Wydobywa się je z dna rzek, jezior lub kopalni piasku i żwiru, gdzie metodą odkrywkową pozyskuje się potrzebny materiał.