Wszystko o kruszywach

Czym są kruszywa sztuczne?

W przeciwieństwie do tworzyw naturalnych, które pozyskiwane są ze skał, tworzywa sztuczne uzyskuje się poprzez długotrwałą i złożoną obróbkę termiczną i mechaniczną pewnych materiałów. Kruszywa sztuczne uzyskuje się przede wszystkim z różnego typu surowców mineralnych. Co ciekawe, materiały naturalne są pochodzenia nieorganicznego, a sztuczne uzyskuje się także z materiałów… organicznych.

Kruszywa sztuczne sprawdzają się często równie dobrze w wielu projektach co ich naturalne odpowiedniki. Wiele z nich ma jednak tę niepodważalną zaletę, że powstają z odpadów poprzemysłowych. Mogą to być materiały wcześniej wykorzystywane w budownictwie lub hutnictwie. Przykładem kruszyw uzyskanych z odpadów pokutniczych są kruszywa z żużli wielkopiecowych czy rzadziej stosowane popioły lotne.