Wszystko o kruszywach

Na czym polega recykling kruszyw?

Kruszywa sztuczne otrzymuje się w procesie produkcji lub poprzez przetwarzanie materiałów już raz wykorzystanych w przemyśle lub budownictwie. Recykling polega właśnie na umiejętnym przetworzeniu materiałów wcześniej używanych.

W przypadku kruszyw najczęściej stosuje się recykling betonowy oraz ceglany. Ten pierwszy polega na przetworzeniu gruzu betonowego do postaci kruszywa o średnicy do 63 mm. Proces ten rozpoczyna się od wstępnego sortowania gruzu, następnie uwalnia się znajdujące się w betonie zbrojenia, by na końcu skruszyć go do pożądanej wielkości. Uzyskane kruszywo betonowe znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim we wszelkiego rodzaju podbudowach – pod drogi, parkingi i nawierzchnie z kostki betonowej. Recykling ceglany powstaje w podobny sposób, a stosowany jest przede wszystkim do utwardzania słabonośnych gruntów – np. gruntowych dróg dojazdowych, miejsc parkingowych czy placów.